Dostupni kursevi

Integrisani sistemi E-učenja

Integrisani sistemi E-učenja

Struktura i osnovne komponente sistema za E-učenje, kreiranje, prim...

Projektovanje informacionih sistema

Projektovanje informacionih sistema

Tradicionalne i objektno orijentisane metode projektovanja informac...

Objektno orijentisano programiranje 2

Objektno orijentisano programiranje 2

Objektno orijentisano programiranje, PYTHON, master strukovne studije

Upravljanje kvalitetom razvoja softvera

Upravljanje kvalitetom razvoja softvera

Računarska grafika - master

Računarska grafika - master

Objektno programiranje - vežbe

Objektno programiranje - vežbe

Računarske mreže

Računarske mreže


Kategorije kurseva