Struktura i osnovne komponente sistema za E-učenje, kreiranje, primena i održavanje elektronskih kurseva

Tradicionalne i objektno orijentisane metode projektovanja informacionih sistema

Objektno orijentisano programiranje, PYTHON, master strukovne studije